Zeker wedden
Sports / Soccer

Regelingen voor werkgevers

Je kan jezelf werkgever noemen als je ten minste één persoon in dienst hebt. Voor werkgevers zijn er regelingen en andere voordelen wst het interessant maakt mensen in dienst te nemen. Welke regelingen zijn er precies? In dit artikel lees je in ieder geval een aantal bekende regelingen.

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers als je oudere werknemers of mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebt genomen. Er zijn vier doelgroepen waar het personeel onder kan vallen waarbij een werkgever loonkostenvoordeel kan krijgen. Er moet eerst een verklaring worden aangevraagd waar naar het geastart kan worden. Proefplaatsing is als een werkgever twijfels heeft of je geschikt bent voor de functie. Je kunt dan twee maanden in dienst gaan om te laten zien of je het wel of niet aankunt. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Je moet een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben en een WW uitkering. Dit geldt ook bij de deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De mobiliteitsbonus is een korting op premies die een werkgever aan de Belastingdienst moet betalen. Als een werknemer 56 jaar of ouder is en bepaalde uitkeringen krijgt dan heb je recht op die korting die ongeveer 7000 euro per jaar kan bedragen. De werkkostenregeling is een regeling waarbij alle werkkosten worden berekent en op die manier gekeken kan worden wat er wel en niet betaalt moet worden. Ben je tussen de 18 en 26 jaar oud? En heb je een ww uitkering of bijstandsuitkering. Dan heeft de werkgever recht op premiekortingen.  Als je minder kunt werken dan andere werknemers kan een werkgever loondispensatie aanvragen. Omdat iemand minder werkt zou die ook minder moeten verdienen. De werkgever hoeft dan minder loon uit te keren. Moet een werkgever aanpassingen doen zodat je goed kunt werken? Dan kan de werkgever een vergoeding vragen om deze aanpassingen te kunnen realiseren. Deze bedragen kunnen vrij hoog oplopen.

http://www.cbbs.nl/